U toku je akcija prikupljanja sredstava za uređenje groblja i Bratske kuće.Sredstva se mogu uplaćivati na žiro račun.

ZAVIČAJNO UDRUŽENJE OTIŠIĆ

Dinarski: Banka Intesa, 160-329960-81
Devizni: Banka Intesa;
Partija broj: 00-508-0003302.8 IBAN: RS35160005080003302866

Planirano je da se ograda koja je djelimično razrušena poruši i da se izlije temelj na kome bi se ozidao novi zid. Bratska kuća da se pokrije i da se postavi stolarija.

Akciju su svojim prilozima za sada pomogli:

R.B. Ime ili naziv donatora 2010.god. 2011.god. 2012.god. 2013.god. 2014.god. 2015.god. 2016.god.
                 
1. Gajić Dušan (Žolja) sa sinovima Srećkom i Zlatkom 1000 eura         1000 eura  
2. Zagorac Zoran (Pilot) 700 eura            
3. Gajić Sekula 200 eura 100 eura   100 eura 100 eura 100 eura   
4. Stanojević Gojko (Mićin) 200 eura 200 eura 200 eura 200 eura 1000 eura    
5. Cvijetić Rade (Boleč) 200 eura 200 eura 200 eura 200 eura 1000 eura    
6. Arambašić Branko i sinovi (Dragan i Rade) 700 eura 500 eura     1000 eura 1000 eura  
7. Krunić (Rade) Miljenko (Jojo) 200 eura 200 eura     200 eura    
9. Arambašić Mitar (Toronto) 100 eura            
10. Krunić Nikola (Krstin) iz Norveške 400 eura            
11. Arambašić Gojko i sinovi(Dušan i Petar) 200 eura 100 eura 100 eura 100 eura 100 eura  100 eura   
12. Vujasin Milana Vladimir 100 eura 100 eura       100 eura   
13. Krunić Slovenko (Pajdin) 50 eura     200 eura      
14. Gajić Veljko 1000 eura 1000 eura   1000 eura 1000 eura 1000 eura 1000 eura
15. Rađen Veseljka i sinovi (Milan, Branko i Ilija) 600 eura     250 eura      
16. Arambašić Dušana Milan (Vinča) 200 eura   200 eura 200 eura 200 eura 200 eura  
17. Zagorac Gojko (Micin) 200 eura   200 eura        
18. Vujasin Marija pokojnog Nikice 100 eura            
19. Despinić Pero 200 eura            
20. Zagorac Milenko (Maki) 50 eura            
21. Ustić Mirko-Belgija 100 eura            
22. ″VEJICOM″-D.O.O (Prijatelj Otišića i Rade Cvijetića) 50 eura            
23. Borković Mirko (Bilje) 100 eura       500 eura    
24. Krivošić Duško i Siniša 100 eura            
25. Tojagić Dragica 100 eura            
26. Novak Laze Gojko 50 eura            
27. Živanović Tihomir i Slađan-''VOLUJA-KUČEVO''
(prijatelj Otišića i Rade Arambašića)
50 eura            
28. Mladenović Goran (prijatelj Otišića i Rade Arambašića) 50 eura            
29. Babić Drago-Cezar iz Glamoča
(prijatelj Otišića i Rade Arambašića)
50 eura            
30. Stojanović Mišo (Pekin) 100 eura            
31. Stojanov Ljubomir-Sofija-Bugarska
(prijatelj Otišića i Rade Arambašić
50 eura            
32. Despinić (Milana) Dule 50 eura            
33. Rosić (Gojka) Jovan 100 eura            
34. Rosić Slobodanka (u ime porodice pok. Petra Cvijetića) 100 eura            
35. Gajić Mirko-Doktur 100 eura     100 eura      
36. Gajić Vojin-Bibo 100 eura            
37. Tomić Branko 150 eura   150 eura        
38. Vujasin (pok. Rade) Dragan 100 eura            
39. Petrović Branko (Ćićo) 100 eura            
40. Gajić Dušan (Pundin) 50 eura            
41. Menjačnica "MIKYTT" Tojagić Tatjana
(PrijateljOtišića i Gorana Gajića)
60 eura            
42. NB ČELIK D.O.O-Batajnica Čulić Branko
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
200 eura            
43. Veselinović Veljko Batajnica
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
200 eura            
44. Rosić (Ilije) Dušan 100 eura            
45. Stojanac Milan (Dobranac) 100 eura            
46. Novak Draša pok. Jovana 50 eura            
47. Krunić Ljubica i Neđo pok.Mile 50 eura            
48. Kafe poslastičarnica AGAPE BB
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
100 eura            
49. PONS GRADNjA D.O.O
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
100 eura            
50. ISKRA KRAJINA KOMERC D.O.O
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
100 eura            
51. Novak Milan (Vedrić) 100 eura            
52. PANDAN D.O.O Duško Pavlović
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
100 eura            
53. Autoprevoznik Aćim Šorgić
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
50 eura            
54.. Sveto Mandić- Novi Banovci
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
50 eura            
55. Ugrica Dušica-Batajnica
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
50 eura            
56. Lakić Mirko-Batajnica
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
50 eura            
57. Berber Mladen (Prijatelj Otišića i Gorana Gajića) 50 eura            
58. MEDIUS P.O.-Nova Pazova
(Prijatelj Otišića i Rađen Branka)
100 eura            
59. Građevinska radnja ″Jovo Vukašin″
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
100 eura            
60. KNEZPETROL D.O.O.(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića) 100 eura            
61. Trgovinska radnja ″ZORA″
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
100 eura            
62. LUK TRANS D.O.O. (Prijatelj Otišića i Gorana Gajića) 100 eura            
64. ZELENOVIĆ MONT GRADNjA Željko
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
100 eura            
65. RAS INŽENjERING D.O.O.
(Prijatelj Otišića i Nebojše Gajića)
50 eura            
67. Vujanić Zoran /Autoprevoznik/
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
50 eura            
68. Srđan Škaro (Prijatelj Otišića i Gorana Gajića) 50 eura            
70. Travica Trivun (Prijatelj Otišića i Gorana Gajića) 50 eura            
71. Travica Milena (Prijatelj Otišića i Gorana Gajića) 50 eura            
72. VE-DA D.O.O. (Prijatelj Otišića i Gorana Gajića) 100 eura            
73. A.G.N. (Prijatelj Otišića i Gorana Gajića) 100 eura            
74. RISTIĆ RADIONICA (Prijatelj Otišića i Gorana Gajića) 100 eura            
75. Krivošić Nikola (Nine) 50 eura            
76. Krivošić Nikola (Čeko) 100 eura            
77. Milmar Put D.O.O.(Prijatelj Gorana Gajića) 100 eura            
78. Dinara Granit SZKR(Prijatelj Gorana Gajića) 100 eura            
79. Krunić Dragan pok. Gojke 50 eura            
80. Vujasin Đuro pok. Rade 100 eura            
81. Borković Zoran (Pure) 100 eura   400 eura        
82. Interprojekt D.O.O.-Beograd
(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića)
100 eura            
83. Stojsavljević Darko 100 eura            
84. Aćim Društvo D.O.O. (Prijatelj Otišića i Gorana Gajića) 100 eura            
85. Beton Plus D.O.O. (Prijatelj Otišića i Gorana Gajića) 100 eura            
86. SZTR-Zorić Branko(Prijatelj Otišića i Gorana Gajića) 100 eura            
87. Cvijetić Zoran 30 eura            
88. Cvijetić Mitar(Mićo) iz Vladimirovca 10 eura            
89. Rađen Zoran iz Vladimirovca 20 eura            
90. Stanojević Stevica iz Vladimirovca 10 eura            
91. Gajić Nikica iz Vladimirovca 50 eura            
92. Cvijetić Jovan iz Vladimirovca 30 eura            
93. Boščić Pero iz Vladimirovca 10 eura            
94. Rnić Branko iz Vladimirovca 5 eura            
95. Gajić Mihailo iz Vladimirovca 10 eura            
96. Tomić Milan 100 eura            
97. Zagorac Nikola pok. Miće 100 eura            
98. Despinić Gojko i Maša 100 eura            
99. Barišić Dana/Nine Krivošića/ 50 eura         100 $ CAN   
  DONACIJE IZ CLEVELANDA, OHIO.USA              
100. Branko i Nada Ratić 200 $       200 $     
101. Radojka Vujasin, ćerka Suzana, sin Goran i snaja Ashley 200 $       100 $     
102. Marija Rosić /pok. Milorada/ 100 $            
103. Ivan i Anđa Rnić 250 $       100 $    
104. Nikola Vujasin 100 $            
105. Jovo i Anđelka Rađen 100 $            
106. Radovan i Sandra Ratić-Zečević 200 $       300 $     
107. Petar Rađenović CLIVLAND OHIO 100 $       100 $  50 eura  
108. Božo i Zorka Despinić 150 $       200 $     
109. Nikola i Ana Rnić /Indijana/ 100 $            
110. Krivošić Dragan /pok. Ilije/ 50 eura            
111. Tempo europe 200 eura            
112. Stanojević Dragan 3000 eura 1000 eura          
113. Krunić Boško /pok. Krstana/ 100 eura            
114. Borković Duško /pok. Poljara/ 100 eura            
115. Zagorac Neđo 100 eura            
116. Zagorac Slobodan /Ćikac/ 100 eura       100 eura 100 eura  
117. Zagorac Marko /Trivelić/ 100 eura            
118. Gajić Dušan /Pop/ 100 eura            
119. Rađen Ilija /Čarugin/ 50 eura           100 eura
120. Rnić Jovan 50 eura            
121. Zagorac Nikola /Ćikac/ 100 eura            
122. Gajić Slavenko /Žolja/ 100 eura            
123. Manojlović Goran 50 eura            
124. Ustić Čedo 50 eura            
125. Gajić Mirko /pok. Tode/ Vladimirovac 50 eura            
126. Borković Milan /Jaro/Vladimirovac 50 eura            
127. Ustić Rade i sin Milenko -Vladimirovac 200 eura            
128. Borković Marija /pok. Ilice/Vladimirovac 50 eura            
129. Vukoman Mićo -Vladimirovac 50 eura            
130. Despinić Jovo, Slobodan i Nenad-Vladimirovac 50 eura            
131. Zagorac Milan /pok. Brule/-Vladimirovac 20 eura            
132. Despinić Krunić Milica-Vladimirovac 100 eura            
133. Ustić Petar /Gojko/-Vladimirovac 20 eura            
134. Ustić Nikola-Vladimirovac 10 eura            
135. Gajić Savo-Vladimirovac 5 eura            
136. Zagorac Dušan Dujica-Vladimirovac 20 eura            
137. Prtljaga Simo-Vladimirovac 50 eura   100 eura        
138. Gajić Ilija /pok. Mitra/- sa Vlake 100 eura            
139. Gajić Ilija I Sveto /Ćolinovi/ 200 eura            
140. Zagorac Marko i Milenko /sinovi Krste Zelića/ 200 eura   200 eura        
141. Petrović Rade 50 eura            
142. Krivošić Gojko /Ninin/ 200 $ Can       500 $ CAN    
143. Vujasin Draginja i sin Milan /pok. Đurice/ 500 $ Can            
144. Mrzić Mitar 100 $ Can       500 $ CAN     
145. Ile Žurić i sinovi 600 eura            
146. Dr. Slaviša Zagorac 100 eura            
147. Stojsavljević Mile /Inđija/ 60 eura            
148. BRACA PETROVIC -OTISIC
MIŠURI / VAČIĆI / RUJENIĆI / KRLJAŠI
-RAJKO / N.PAZOVA
-PETAR / KANADA
-TOMISLAV / ENGLESKA
-RADENKO / BATAJNICA
-VASO / ZEMUN
-SLOBODAN / BOBO VAČIĆ / BATAJNICA
-DRAGAN / INĐIJA
-NIKOLA / ČIKO / -INĐIJA
-NEDJELJKO / BUCO /- KOVIN
-PETAR / PERJAN /- KOVIN
-NIKOLA / FINSKA
-DUŠAN / BONBA /- KOVIN
-MILENKO / ALIBUNAR
-MLADEN / VLADIMIROVAC
-RADENKO / VLADIMIROVAC
-SLOBODAN / BOBO KRLJAŠ / -INĐIJA
-DUŠAN / DUĆA / -INĐIJA
-MIRKO - INĐIJA
-MILENKO - INĐIJA
1000 EUR            
149. Gajić Gojko /pok. Tode i Marte/ Nova Pazova 200 eura            
150. Dragić Stevan /Stipe/ i sinovi 300 eura            
151. Ustić Veljko /Vladimirovac/ 50 eura            
152. Rnić /Ilije/ Branko 50 eura            
153. Krunić /pok. Mile/ Đuro 50 eura            
154. Blagus-Petrović Jelena/Njemačka/ 100 eura            
155. Katić Petra potomci 500 eura            
156. Ratić Jovan /Joco/ 100 eura            
157. Ustić Nikola /Pok. Duje Lukajčeva/ 50 eura            
158. Rosić Gojko i Slobodan 100 eura            
159. Borkovic Jovan / Dujicin / 50 eura            
160. Jovičić / Momcila / Milan 50 eura            
161. Petrović Rade, pok.Dušana - Split 100 eura            
162. Špika Milan i Valentino - Split 200 eura            
163. Prdić Boja rodj.Stojsavljević - Lećevica 150 eura            
164. Nikola N.Ustić / Engleska 50 GBP            
165. Novačić Milica / rodj.Novak / Lester 300 eura       300 GBP    
166. Subotić Krste pok. Marka 100 eura            
167. Dragić Branko pok.Bože 50 eura            
168. Rađen Dušan / Mađar / 50 eura            
169. Vukoman Nikola / Niko / 50 eura            
170. Petrovic Vlado   100 eura          
171. Vela Senka /rodjena Petrovic/   100 eura         150 eura
172. Despinić /Gojka/ Goran   50 eura          
173. Gajić Branko /Žolja/   200 eura       100 eura  
174. Rnić Petar (Dujin)   200 eura          
175. Zagorac Petar, supruga Sula / Kovačev / Edmonton-Canada   1000 $ can          
176. Rađen Dušan / p. Đure /   100 eura          
177. Cvijetic Luka   150 eura          
178. Zagorac Mico /Vaski /   150 eura          
178. Zagorac Dragan p. Djure /Stevanina /   50 eura          
179. RAVNA GORA - Engleska   1000 GBP          
180. Zagorac Milan pok. Cvitka   100 eura 100 eura   100 eura 100 eura   
181. Radjen Branko /desetar/   150 eura          
182. Martinović Darinka /od Ilije i Ružice Zagorac/   200 eura          
183. Krunić Nebojša pok. Mime     50 eura        
184. Vujasin Milica (Mica)     100 kuna        
185. Dragić Djuro (Ćurković)     300 eura        
186. Borković Milenko     400 eura        
187. Borković Petar /Peso/ i obitelj     500 eura        
188. Zagorac Djuro /Djogić/     50 eura        
189. Ustić Nenad /Miće Vidića/     500 eura        
190. Novak Gojko / Bodulčov /     50 eura        
191. Vujašin Dragan / Lela /-LEICESTER     200 funta   200 GBP    
192. Novak Strahinja / Ban /-LEICESTER     200 funta   200 GBP 200 GBP   
193. Petrović Bosa / Djure /-Oxford     300 funta        
194. Kragulj Milan -KIDDERMINSTER     100 funta        
195. Naprta Ratko -Oxford     20 funta        
196. Vranješ Nenad -Oxford     50 funta        
197. Rnić Dragan -Oxford     200 funta   200 GBP     
198. Ratić Rade /Mirko/     500 $        
199. Ratić Milan /Mirko/     500 $        
200. Ratić Gojko /Mirko/     500 $        
201. Subotić Djuro /p. Petra/     500 $        
202. Despenić Milan /Pero/     300 $        
203. Despenić Nikola /Pero/     100 $        
204. Stojsavljević Djuro /Djuko/     200 $        
205. Petrović Marko /Trivin/     100 $        
206. Petrovic Zdravko i Dragan / Jaro/       100 eura      
207. Fond "Pomen Otišićanima"/u Lesteru /prikupila Milica Novačić-Novak/       1050 GBP      
208. Vranješ Bogdan /Nebljusi-Lika/       200 eura      
209. Nepoznati donator /i/       2000 eura 1000 eura    
210. Stoisavljević Ika /Ikica/       200 eura 500 eura    
211. Ustić Špiro       200 eura 500 eura    
212. Šarac Milenko-Cviljane       800 eura      
213. Buzov Draginja, rodjena Krunić       200 KN       
214. Kovačević Boja, rodjena Novak       200 GBP      
215. Zebić Nebojša       1000 eura      
216. Milan Gajić/Grgo         200 eura    
217. Krunic Milica  / Kraljevica /         100 eura    
218. Borkovic Pero / Belji/         300 eura    
219. Dr. Krkobabic Jovan         500 eura    
220. Novak Branislav         200 GBP     
221. Vavan Dragan /prijatelj Otisica/          40 GBP     
222. Gajic Dukan         100 eura    
223. Krivosic Jovo /Markov/         200 eura     
224. Gajić Nikola /Krljin/ sa familijom         600 $ CAN    
225. Gajić Zoran /Todičin/         500 $ CAN    
226. Djekić Bosiljka /ex Gajić/         400 $ CAN    
227. Gajić Aleksandar /Djurin/         100 $ CAN    
228. Despenić Sofija /p. Djure/         50 $ CAN    
229. Šobot Dragica /ex Despenić/         400 $ CAN     
230. Despenić Milan          50 $ CAN     
231. Despenić Djordje          50 $ CAN    
232. Dragić Dragica /ex Boščić/          100 $ CAN     
233. Katić Simo          100 $ CAN     
234. Katić Mirjana / pok. Sime/          50 $ CAN     
235. Vujasin Krste           100 $ CAN    
236. Vujasin Milan /Djuričin/           400 $ CAN     
237. Mrzić Rade i Draginja          150 $ CAN     
238. Mrzić Radmila          50 $ CAN     
239. Manoilović Sandra /ex  Mrzić/          50 $ CAN     
240. Mrzić Djuro i Anica          100 $ CAN     
241. Mačević Momčilo i Jela /ex Rnić/           500 $ CAN     
242. Mačević Uroš          100 $ CAN     
243. Petrović Petar /Božin/          200 $ CAN     
244. Jovičić Gordana /ex Vujasin/          150 $ CAN     
245. Rosić Nikola /pok. Milorada i Marije/          100 $     
246. Petrović Tomislav / Leicester/         100 GBP    
247. Krkobabić Nebojša           500 eura  
248. Nepoznat donator           1000 eura  
249. Petrović Rajko           100 eura  
250. Radjenović Milan CLIVLAND OHIO           50 $  
251. Radjenović Rade N. BANOVCI           20 eura   
252. Anonimni dobrotvor             1000 eura
253.                
R.B. Ime ili naziv donatora 2010.god. 2011.god. 2012.god. 2013.god. 2014.god. 2015.god 2016.god.