Z A P I S N I K
SA OSNIVAČKE SKUPŠTINE ZAVIČAJNOG UDRUŽENjA
« OTIŠIĆ »
Osnivačka skupština udruženja –Zavičajno udruženje «OTIŠIĆ»,održana je
14.11.2009.godine sa početkom u 12. časova u Zemunu, Batajnički drum,br.8F.

Skupštini prisustvuju:
1.VELIMIR GAJIĆ iz Zemuna, ul.Ivana Senkovića,br.3,
2.RAJKO PETROVIĆ iz Nove Pazove, ul.Cara Lazara,br.9,
3.SEKULA GAJIĆ iz Beograda-Zemun, ul.Belegiška,br.38


Inicijator, Velimir Gajić, otvorio je zasedanje osnivačke Skupštine i
predložio sledeći dnevni red:
1.Izbor predsedavajućeg Osnivačke skupštine i zapisničara;
2.Zadaci i ciljevi udruženja građana-Zavičajno udruženje «OTIŠIĆ» i
donošenje akta o osnivanju Udruženja;
3.Predstavljanje Predloga Statuta udruženja, diskusija o Predlogu statuta
i usvajanje Statuta;
4.Izbor lica ovlašćenog za zastupanje udruženja.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.


Rad Osnivačke skuštine
1. Prisutni osnivači, jednoglasno su usvojili predlog da predsedavajući
Osnivačke skupštine Zavičajnog udruženja «OTIŠIĆ» (dalje Udruženje) bude
Rajko Petrović a zapisničar Sekula Gajić.
2. Predsedavajući Osnivačke skupštine Rajko Petrović, održao je uvodnu reč o
zadacima i ciljevima Udruženja i pročitao predlog osnivačkog akta Udruženja i
stavilo ga na glasanje. Osnivači su jednoglasno usvojili Osnivački akt
Udruženja.
3. Predsedavajući Osnivačke skupštine Udruženja pročitao je i obrazložio
Predlog statuta, a zatim je stavio Predlog statuta na glasanje. Statut Udruženja je
usvojen jednoglasno.
4. Nakon usvajanja odluka, Osnivačka skupština je pristupila izboru lica
ovlašćenog za zastupanje udruženja, koji se, prema članu 11. stav 1. Zakona o
udruženjima, mora izabrati na osnivačkoj skupštini. Predloženo je da se za
ovlašćenog predstavnika izabere VELIMIR GAJIĆ iz Zemuna,ul.Ivana
Senkovića,br.3.
Predlog je jednoglasno usvojen, a dogovoreno je da se drugi članovi organa
Udruženja izaberu na narednoj sednici skupštine Udruženja, u skladu sa danas
usvojenim Statutom. Sednica je zakazana za osam dana u sedištu Udruženja.
U Zemunu,14.11.2009. godine.

Zapisničar Predsedavajući Osnivačke skupštine
Sekula Gajić Rajko Petrović