1. Borković Dušan ~ Dujica +

2. Borković Draginja

3. Borković Jovan

4. Borković Ilija

5. Borković Rajko +

6. Borković Rajka

7. Borković Joka ~ Jokica +

8. Borković Jovo

9. Borković Anđa +

10. Borković Milenko

11. Borković Ilija

12. Borković Draginja ~ Dada

13. Borković Siniša

14. Borković Sanja

15. Borković Petar ~ Pecija +

16. Borković Zorka

17. Borković Mirko

18. Borković Milan +

19. Borković Ljuba

20. Borković Zoran

21. Borković Joka +

22. Borković Goran

23. Borković Gordana

24. Borković Ilija +

25. Borković Dragiša

26. Borković Mara

27. Borković Dragica

28. Borković Milan +

29. Borković Draginja +

30. Borković Petar

31. Borković Marija

32. Borković Snežana

33. Borković Senka

34. Borković Željko

35. Borković Slađa

36. Borković Cvita +

37. Borković Milan +

38. Borković Marija

39. Borković Marko +

40. Borković Jagoda

41. Borković Dušan ~ Dujlo +

42. Borković Marija +

43. Borković Branko

44. Borković Marija +

45. Borković Branka

46. Borković Petar ~ Pešo

47. Borković Marija

48. Borković Milan

49. Borković Nebojša

50. Borković Borislav +

51. Borković Boja

52. Borković Sava +

53. Borković Luka +

54. Borković Ilija +

55. Borković Marija

56. Borković Vesna

57. Borković Ilijana

58. Borković Sava +

59. Borković Dušan

60. Borković Bosiljka

61. Borković Duška

62. Borković Miroslav

63. Borković Nikola ~ Nina +

64. Borković Sava

65. Borković Milan

66. Borković Milica

67. Borković Nada

68. Borković Ljilja

69. Borković Đorđe +

70. Borković Mira

1. Rađen Maša +

2. Rađen Dragan

3. Rađen Danica

4. Rađen Zoran

5. Rađen Goran

6. Rađen Zorica

7. Rađen Veseljko +

8. Rađen Danica

9. Rađen Branko

10. Rađen Danja

1. Ustić Milan ~ Vugera

2. Ustić Boja

3. Ustić Branko

4. Ustić Dušan ~ Džidov

5. Ustić Milica

6. Ustić Đuro

7. Ustić Dragan

8. Ustić Sneža

9. Ustić Ankica

10. Ustić Anica +

11. Ustić Marko

12. Ustić Dušan ~ Legov

13. Ustić Joka

14. Ustić Milan

1. Arambašić Pilip +

2. Arambašić Cvita

3. Arambašić Dušan

4. Arambašić Rada

5. Arambašić Dušanka

100. Arambašić Dragana

101. Arambašić Slobodanka

102. Arambašić Mitar

103. Arambašić Nevenka

104. Arambašić Srđan

105. Stojsavljević Rade ~ Mitrin +

106. Stojsavljević Anica +

107. Stojsavljevič Jela +

108. Stojsavljević Strahinja

109. Stojsavljevič Mira

110. Stojsavljević Sandra

111. Krunić Krstan

112. Krunić Cvita +

113. Krunić Dragan +

114. Krunić Branko

115. Krunić Todor

116. Krunić Miroslav

117. Krunić Jovo

118. Krunić Pera +

119. Krunić Marko

120. Krunić Nikola

121. Krunić Milan

122. Gajić Todor +

123. Gajić Marija

124. Gajić Petar

125. Gajić Mara

126. Gajić Tihomir

127. Gajić Ilija

128. Gajić Zoran

129. Gajić Stana

130. Gajić Gojko +

131. Gajić Duško

132. Gajić Luka +

133. Gajić Bosiljka

134. Gajić Suzana

135. Gajić Siniša

136. Gajić Milica

137. Ustić Dušan +

138. Ustić Nasta +

139. Ustić Velimir

140. Ustić Nada

141. Ustić Petar

142. Ustić Željka

143. Ustić Mirko

144. Dragić Stevan

145. Dragić Sava

146. Dragić Slovenko

147. Dragić Jovo

148. Dragić Luka ~ Kolobačina +

149. Dragić Cvita +

150. Dragić Luka

151. Dragić Marija

152. Dragić Dragan

153. Dragić Dušan

154. Dragić Jagoda

155. Dragić Stefan

156. Dragić Petar /Škic/

157. Dragić Anđa

158. Dragić Mirko +

159. Dragić Zora

160. Dragić Branko

161. Dragić Mira

162. Dragić Sandra

163. Dragić Dejan

164. Dragić Nikola ~ Nikoletina +

165. Dragić Mileva +

166. Stojanac Gojko

167. Stojanac Boja

168. Dragić Slavko +

169. Dragić Anđa +

170. Dragić Mirko

171. Dragić Milica

172. Dragić Sandra

173. Dragić Saša

174. Dragić Nikola

175. Dragić Slobodan

176. Dragić Branko

177. Dragić Dana

178. Dragić Dragan

179. Dragić Zoran

180. Dragić Goran

181. Špika Jovo

182. Špika Boja +

183. Špika Petar ~ Pešo +

184. Špika Draginja +

185. Špika Jovo ~ Jojina +

186. Špika Boja +

187. Gajić Cvita

188. Gajić Goran

189. Gajić Biljana

190. Gajić Maja

191. Katić Petar +

192. Katić Anđa +

193. Katić Marko

194. Katić Cvita

195. Dragić Joka +

196. Dragić Maša +

197. Dragić Milan

198. Dragić Bosa

199. Dragić Branislav

200. Dragić Dušanka

201. Krunić Dušan +

202. Krunić Jela +

203. Krunić Gojko +

204. Krunić Marija

205. Krunić Dragan

206. Krunić Goran

207. Krunić Milka

208. Krunić Željana

209. Krunič Krstan ~ Pajdo

210. Krunić Mara

211. Krunić Slovenko

212. Krunić Gordana

213. Krunić Jovana

214. Krunić Cvita ~ Cvitina

215. Krunić Rade +

216. Krunić Mara

217. Krunić Miljenko

218. Krunić Krstan +

219. Krunić Cvita +

220. Krunić Nikola

221. Krunić Marina

222. Krunić Jelena

222. Ustić Boja / Stevanuša/ +

223. Ustić Špiro

224. Ustić Milenko

225. Ustić Dragana

226. Ustić Boja

227. Ustić Stefan

228. Ustić Milan ~ Ibro

229. Ustić Rade

230. Ustić Milica

231. Ustić Milenko

232. Ustić Radojka

233. Ustić Desa

234. Ustić Luka +

235. Ustić Mara +

236. Ustić Anica +

237. Ustić Nikola

238. Ustić Dragica

239. Ustić Predrag

240. Ustić Boja ~ Ćuća +

241. Ustić Čedo

242. Ustić Bosa

243. Ustić Milan

244. Ustić Milena

245. Gajić Milica ~ Mizara +

246. Gajić Milena

247. Gajić Branka

248. Gajić Dragana

249. Gajić Predrag

250. Gajić Branko

251. Gajić Dragica

252. Gajić Dušan / Žolja /

253. Gajić Nevenka +

254. Gajić Srećko

255. Gajić Zlatko

256. Gajić Ilija / Žolja / +

257. Gajić Maša

258. Gajić Velimir

259. Gajić Marija

260. Gajić Branko

261. Gajić Marija

262. Gajić Goran

263. Gajić Slavenka

264. Gajić Nebojša

265. Gajić Cvita / Ivelina /

266. Gajić Marko

267. Gajić Nevenka

268. Gajić Zoran

269. Gajić Vesna

270. Gajić Marijana

271. Gajić Tode ~ Prljan +

272. Gajić Darinka +

273. Gajić Nikola ~ Punda +

274. Gajić Jovanka +

275. Gajić Dušan

276. Gajić Bosa

277. Gajić Radojka

277. Gajić Branka

278. Gajić Dragan

279. Gajić Đorđe

280. Gajić Danijela

281. Gajić Danica ~ Dana +

282. Gajić Sekula

283. Gajić Mirko

284. Gajić Mira

285. Gajić Miroslav

286. Gajić Željana

287. Gajić Ilija ~ Žurić

288. Gajić Bosa

289. Gajić Gordana

290. Gajić Dragan

291. Gajić Nedeljko

292. Gajić Marko +

293. Gajić Milica +

294. Ramić Nikola

295. Ramić Draša

296. Ramić Đorđe

297. Ramić Nebojša

298. Prtljaga Milan

299. Prtljaga Maša

300. Prtljaga Dušan

301. Prtljaga Nada

302. Prtljaga Siniša

303. Prtljaga Jagoda

304. Prtljaga Đuro

305. Prtljaga Senka

306. Prtljaga Vojislav

307. Prtljaga Rade +

308. Prtljaga Boja

309. Prtljaga Dragan

310. Prtljaga Slobodan

311. Prtljaga Dragica

312. Meljanac Ljuba

313. Meljanac Marija ~ Marova +

314. Krunić Marija ~ Kretića +

315. Krunić Mare ~ Torbica +

316. Ustić Marko ~ Komarac +

317. Ustić Cvita

318. Ustić Marko +

319. Ustić Draginja

320. Ustić Zoran

321. Ustić Goran

322. Ustić Mile +

323. Ustić Cvita +

324. Ustić Mirko

325. Ustić Smilja

326. Ustić Mitar

327. Ustić Dragan

328. Ustić Milenko

329. Ustić Đorđe

330. Ustić Mirjana +

331. Ustić Stevan ~ pok. Jovice +

332. Ustić Cvita

333. Ustić Dušan +

334. Ustić Mitar ~ Mićo +

335. Ustić Anđa

336. Ustić Branko

337. Ustić Slobodan

338. Ustić Nenad

339. Gajić Dušan ~ Dujo Dujičin +

340. Gajić Boja +

341. Gajić Branko

342. Gajić Dana

343. Gajić Zoran

344. Gajić Vesna

345. Gajić Marko +

346. Gajić Milica +

347. Gajić Dušan ~ Dukan

348. Gajić Sava

349. Gajić Nemanja

350. Gajić Sanja

351. Gajić Krstan ~ Krljo +

352. Gajić Milica

353. Gajić Slovenko

354. Gajić Nikola

355. Gajić Zora

356. Gajić Alen

357. Gajić Milan ~ Grgo

358. Gajić Milica

359. Gajić Branka

360. Gajić Spomenka

361. Gajić Monika

362. Gajić Jovo ~ Dujčin

363. Gajić Milica +

364. Gajić Dragan

365. Gajić Željka

366. Gajić Nikola ~ Nidžo +

367. Gajić Joka

368. Gajić Špiro

369. Gajić Boja

370. Gajić Tode +

371. Gajić Pera +

372. Gajić Jovo

373. Gajić Marija ~ Ćolinova +

374. Gajić Ilija

375. Gajić Marija

376. Gajić Sveto

377. Gajić Tina

378. Vujasin Jovo ~ Jovula +

379. Vujasin Boja +

379. Vujasin Pera ~ Perka +

380. Vujasin Petar +

381. Vujasin Cvitko

382. Vujasin Boja

383. Vujasin Milan

384. Vujasin Marija

385. Vujasin Petar

386. Vujasin Silvana

387. Vujasin Jovo ~ Joviša +

388. Vujasin Milica

389. Vujasin Dragan

390. Vujasin Milan ~ Nikica +

391. Vujasin Marija

392. Vujasin Vera

393. Vujasin Gojko +

394. Vujasin Draginja

395. Vujasin Gordana

396. Vujasin Bilja

397. Vujasin Milan

398. Katić Stevan ~ Žaco +

399. Katić Milica +

400. Katić Božo

401. Katić Draga

402. Katić Dalibor

403. Katić Jovanka

404. Katić Svetlana

405. Katić Ilija +

406. Katić Dara

407. Dragić Draginja +

408. Dragić Duško

409. Dragić Boja

410. Dragić Radmila

411. Dragić Branka

412. Dragić Aleksandra

413. Vujasin Rade +

414. Vujasin Danica

415. Vujasin Đuro

416. Vujasinn Stevo

417. Vujasin Milica +

418. Vujasin Rajka

419. Novak Nikola +

420. Novak Boja +

421. Novak Jovan +

422. Novak Draša

423. Novak Dušanka

424. Novak Krstan

425. Novak Marija

426. Novak Lazo +

427. Novak Boja +

428. Novak Gojko

429. Novak Anica

430. Novak Danica

431. Novak Đurđa

432. Novak Jelena

433. Novak Milena

434. Novak Sneža

435. Novak Jovo ~ Joca +

436. Novak Boja ~ Jocinica +

437. Krunić Dušan ~ Dula

438. Krunić Danica +

439. Krunić Đuro

440. Krunić Marko

441. Krunić Miloš

442. Krunić Anđa

443. Krunić Sneža

444. Krunić Simo

445. Krunić Boja

446. Krunić Gojko

447. Krunić Draginja +

448. Krunić Marija +

449. Krunić Boja ~ Perić +

450. Krunić Slavka

451. Krunić Bojana

452. Krunić Bojan

453. Krunić Miloš ~ Milošin +

454. Krunić Sava ~ Sako +

455. Krunić Boja +

456. Krunić Milica ~ Čičkaluša +

457. Krunić Jovo

458. Krunić Draginja

459. Krunić Dušan

460. Krunić Boja +

461. Krunić Mile +

462. Krunić Ljubica

463. Krunić Milan

464. Krunić Radojka

465. Krunić Nebojša

466. Krunić Neđo

467. Krunić Ljubica

468. Krunić Slovenko

469. Krunić Mile

470. Arambašić Milan +

471. Arambašić Ilinka +

472. Arambašić Dušan +

473. Arambašić Draša

474. Arambašić Milan

475. Arambašić Mira

476. Arambašić Aco

477. Arambašić Jana

478. Arambašić Dušam

479. Arambašić Branko

480. Arambašić Draginja

481. Arambašić Dragan

482. Arambašić Rade

483. Arambašić Marija +

483. Arambašić Gojko ~ Gole

484. Arambašić Bosa

485. Arambašić Duško

486. Arambašić Boja

487. Arambašić Radmila

488. Arambašić Željko

489. Arambašić Miroslav

490. Arambašić Petar

491. Arambašić Bogde +

492. Arambašić Milica

493. Rađen Milan +

494. Rađen Joka +

495. Rađen Boja ~ Bojkara +

496. Rađen Dušan

497. Rađen Cvita

498. Rađen Branka

499. Rađen Dušica

500. Rađen Branislav

501. Rađen Đuro ~ Čaruga +

502. Rađen Cvita +

503. Rađen Dara

504. Rađen Željko

505. Rađen Jovica

506. Rađen Dušan ~ Kućo

507. Rađen Zora

508. Zagorac Cvita

509. Zagorac Nikola

510. Zagorac Milica

511. Zagorac Žarko

512. Zagorac Nebojša

513. Zagorac Milan ~ Kućo

514. Zagorac Danica +

515. Zagorac Slobodan +

516. Zagorac Cvitko +

517. Zagorac Joka +

518. Zagorac Ilija +

519. Zagorac Cvita +

520. Zagorac Milica +

521. Zagorac Jovan ~ Č uka +

522. Zagorac Stevo

523. Zagorac Marija

524. Zagorac Slovenko

525. Zagorac Milenko

526. Zagorac Milena

527. Zagorac Dušan ~ Dujo Vačilov +

528. Zagorac Dara +

529. Zagorac Jovica

530. Zagorac Petar

531. Zagorac Stevan ~ Špirica +

532. Zagorac Draginja +

533. Zagorac Milan +

534. Zagorac Draginja

535. Zagorac Marko ~ Markusalo

536. Zagorac Milica

537. Zagorac Slobodan

538. Zagorac Mićko

539. Zagorac Boja

540. Zagorac Zoran

541. Zagorac Milica

542. Zagorac Ilija +

543. Zagorac Draginja +

544. Krunić Krstan +

545. Krunić Milica +

546. Zagorac Petar +

547. Zagorac Ružica +

548. Zagorac Filip

549. Zagorac Draša +

550. Zagorac Milena

551. Zagorac Gordana

552. Zagorac Goran

553. Zagorac Nikola ~ Vrancež +

554. Zagorac Cvita +

555. Zagorac Jovo

556. Zagorac Milica +

557. Zagorac Nikola

558. Zagorac Boja

559. Zagorac Branislav

560. Zagorac Vesna

561. Zagorac Danijela

562. Zagorac Rade

563. Zagorac Dušan ~ Dujica

564. Zagorac Milica

565. Zagorac Dušan

566. Zagorac Nikola +

567. Zagorac Stana +

568. Zagorac Cvita +

569. Zagorac Marko ~ Micin

570. Zagorac Gojko

571. Zagorac Danica

572. Zagorac Gordana

573. Zagorac Milan

574. Zagorac Nebojša

575. Zagorac Boja ~ Piljovski +

576. Zagorac Dragan

577. Zagorac Marija

578. Zagorac Rajko

579. Zagorac Dragana

580. Zagorac Nikola ~

581. Zagorac Pera

582. Zagorac Verica

583. Zagorac Milenko

584. Zagorac Vaso

585. Zagorac Rosa

586. Zagorac Mićo

587. Zagorac Simo +

588. Zagorac Milica

589. Zagorac Dragan

590. Zagorac Željka

591. Zagorac Luka

 

 

592. Rađen Rade +

593. Rađen Pera +

594. Rađen Gojko

595. Zagorac Ilija ~ Gale +

596. Zagorac Milica

597. Zagorac Draginja ~ Đogića

598. Zagorac Dušan +

599. Zagorac Đuro

600. Zagorac Pave +

601. Zagorac Neđo

602. Zagorac Marija

603. Zagorac Dragan

604. Zagorac Vesna

605. Zagorac Neda

606. Zagorac Dragana

607. Petrović Pane +

608. Petrović Cvita +

609. Petrović Dušan

610. Petrović Marica

611. Petrović Dragan

612. Petrović Zdravko

613. Petrović Neđo

614. Petrović Dragica

615. Petrović Đuro

616. Petrović Marta +

617. Petrović Nikola

618. Petrović Marija

619. Petrović Dragan

620. Petrović Zoran

621. Petrović Silvana

622. Šunka Petko

623. Šunka Stana

624. Šunka Nikola

625. Šunka Sava

626. Šunka Luka

627. Milošević Spasoje

628. Milošević Borislavka

629. Milošević Milomir

630. Milošević Andreja

633. Petrović Dušan +

634. Petrović Milica +

635. Petrović Mihailo

636. Petrović Milka

637. Petrović Dušan

638. Petrović Desa

639. Petrović Petar

640. Krunić Nikola

641. Krunić Snježana

642. Krunić Mirjana

643. Krunić Gordana

644. Dragić Marija

645. Krivošić Ilija

646. Krivošić Darinka

647. Krivošić Nine

648. Krivošić Draginja

649. Krivošić Gojko

650. Krivošić Gojko

651. Krivošić Cvita

652. Krivošić Jovo

653. Krivošić Milka

654. Krivošić Verica

655. Krivošić Milorad

656. Krivošić Marko

657. Krivošić Draginja

658. Krivošić Jovo

659. Krivošić Sandra

660. Krivošić Marijana

661. Krivošić Marko

662. Krivošić Nada

663. Krivošić Marija

664. Krivošić Duško

665. Krivošić Anđa

666. Krivošić Nada

667. Krivošić Siniša

668. Tomić Rade

669. Tomić Bosiljka

670. Tomić Branko

671. Tomić Dušanka

672. Tomić Marija

673. Kričković Milica

674. Kričković Nikola

675. Mrzić Anica +

676. Mrzić Gojko

677. Mrzić Draginja

678. Mrzić Mitar

679. Despenić Petar

680. Despenić Mitar +

681. Despenić Gojko

682. Despenić Jovanka

683. Despenić Dragica

684. Despenić Goran

685. Despenić Dušan

686. Despenić Gojko

687. Despenić Mirjana

688. Despenić Cvita

689. Despenić Đorđe

690. Despenić Nikola

691. Despenić Milan

692. Despenić Mitar

693. Despenić Ružica

694. Despenić Vesna

695. Despenić Željko

696. Despenić Draginja +

697. Despenić Rade

698. Despenić Boja +

699. Despenić Gojko

700. Despenić Slovenko

701. Despenić Anđa

702. Despenić Dušan

703. Despenić Snježana

704. Despenić Bosa

705. Despenić Marija +

706. Despenić Petar

707. Despenić Anđa

708. Despenić Dragan

709. Despenić Gojko

710. Despenić Milan

711. Despenić Đuro +

712. Despenić Draginja

713. Despenić Nikola

714. Despenić Zoran

715. Despenić Slobodan

716. Despenić Cvita

717. Despenić Jovo

718. Despenić Pera

719. Despenić Nenad

720. Despenić Slobodan

721. Despenić Saša

722. Despenić Nada

723. Despenić Bosa

724. Despenić Slobodan

725. Despenić Saša

726. Despenić Zoran

727. Petrović Rade

728. Petrović Draginja

729. Petrović Milenko +

730. Petrović Desa

727. Rosić Gojko +

728. Rosić Boja +

729. Rosić Milan

730. Rosić Anđa

731. Rosić Mira

732. Rosić Branko

733. Rosić Jovo +

734. Rosić Milica

735. Rosić Gojko

736. Rosić Slobodan

737. Rosić Dušan

738. Rosić Branko

739. Rosić Dragan

740. Rosić Nevenka

741. Rosić Branko

742. Rosić Milica

743. Rosić Nikola

744. Rosić Anđa

745. Rosić Branimir

746. Rosić Tatjana

747. Rosić Krste

748. Rnić Branko

749. Rnić Boja +

750. Rnić Nada

751. Rnić Bosa

752. Rnić Jovan

753. Rnić Draginja

754. Rnić Marija +

755. Rnić Marko

756. Rnić Marko

757. Rnić Mira

758. Rnić Dejan

759. Rnić Jelena

760. Rnić Božo

761. Rnić Anđa +

762. Rnić Nikola

763. Rnić Božena

764. Rnić Gojko

765. Rnić Danica +

766. Rnić Dušan

767. Rnić Dragan

768. Rnić Verica

769. Rnić Dragan

770. Rnić Cvita

771. Rnić Mara

772. Rnić Slavica

773. Rnić Dušan

774. Rnić Nikola

775. Rnić Cvita

776. Rnić Mira

777. Rnić Gordana

778. Rnić Željko

779. Rnić Milan

780. Rnić Draginja

781. Rnić Dragan

782. Rnić Rade +

783. Rnić Dara +

784. Rnić Radovan +

785. Rnić Gojko

786. Rnić Cvita +

787. Rnić Jela

788. Vujasin Gojko +

789. Vujasin Draginja

790. Vujasin Todor

791. Vujasin Milenko

792. Vujasin Dušan

793. Ratić Đuro +

794. Ratić Draginja +

795. Ratić Niko

796. Ratić Cvita

797. Ratić Stevo

798. Ratić Jovan

799. Ratić Nebojša

800. Ratić Gojko

801. Ratić Boja

802. Ratić Slavko +

803. Ratić Cvita +

804. Ratić Danica

805. Ratić Rade +

806. Ratić Anđa +

807. Ratić Mirko

808. Ratić Marija +

809. Jovčić Veljko

810. Jovčić Bosiljka

811. Jovčić Milan

812. Jovčić Dragica

813. Jovčić Momčilo +

814. Jovčić Draginja

815. Jovčić Milan

816. Jovčić Milica

817. Jovčić Nada

818. Jovčić Boja

819. Jovčić Zorka

820. Jovčić Gojko +

821. Jovčić Mirko +

822. Jovčić Darinka +

823. Jovčić Mile

824. Jovčić Mira

825. Jovčić Sanja

826. Jovčić Snežana

827. Jovčić Stevo

828. Jovčić Ljubica +

829. Kragulj Dušan +

830. Kragulj Milica +

831. Kragulj Mile

832. Kragulj Milka

833. Kragulj Boja +

834. Kragulj Đurđica

835. Cvjetić Rade +

836. Cvjetić Bosiljka

837. Cvjetić Milenko

838. Cvjetić Nikola

839. Cvjetić Zoran

840. Stanojević Luka +

841. Stanojević Pera

842. Stanojević Gojko

843. Stanojević Mile

844. Stanojević Desa

845. Stanojević Mira

846. Stanojević Milena

847. Stanojević Mitar

848. Stanojević Joka

849. Stanojević Jela +

850. Stanojević Gojko

851. Stanojević Nikola

852. Stanojević Ružica +

853. Stanojević Stevan +

854. Stanojević Milica

855. Stanojević Slobodan

856. Stanojević Goran +

857. Stanojević Božo +

858. Stanojević Svetko

859. Stanojević Cvita

860. Stanojević Dušan

861. Stanojević Dušan

862. Stanojević Zoran +

863. Stanojević Jasmina

865. Stanojević Todor

866. Stanojević Cvita

867. Stanojević Dušan

868. Stanojević Milica

869. Stanojević Vlado

870. Stanojević Sava

871. Stanojević Dušanka

872. Stanojević Anđa +

873. Stanojević Milorad +

874. Stanojević Darinka

875. Stojsavljević Miloš +

876. Stojsavljević Cvita +

877. Stojsavljević Ilija +

878. Stojsavljević Ika

879. Stojsavljević Dragan

880. Stojsavljević Ilija

881. Stojsavljević Draginja

882. Stojsavljević Milica

883. Stojsavljević Zoran

884. Stojsavljević Gordana

885. Stojsavljević Cvita

886. Stojsavljević Nasta

887. Stojsavljević Krstan

888. Stojsavljević Marija +

889. Stojsavljević Ružica

890. Stojsavljević Dušan

891. Stojsavljević Stevo

892. Stojsavljević Nedeljko

893. Stojanović Branko +

894. Stojanović Milica

895. Stojanović Dušan

896. Stojanović Jekana

897. Stojanović Petar

898. Stojanović Draginja

899. Stojanović Milan

900. Stojanović Mirjana

901. Stojanović Zoran

902. Stojsavljević Marko +

903. Stojsavljević Anica +

904. Stojsavljević Milan

905. Stojsavljević Anica

906. Stojsavljević Nikola

907. Stojsavljević Dušan +

908. Petrović Petar

909. Petrović Anđa

910. Petrović Rade

911. Petrović Mitar

912. Petrović Dragica

913. Petrović Milan

914. Petrović Jovanka

915. Petrović Milica +

916. Petrović Dragan

917. Petrović Marko

918. Petrović Zvjezdana

919. Petrović Vlado

920. Petrović Bosiljka

921. Petrović Nikola

922. Petrović Petar

923. Subotić Marko +

924. Subotić Anica

925. Subotić Krste

926. Subotić Bosiljka

927. Subotić Ljiljana

928. Subotić Biljana

929. Subotić Nada

930. Subotić Stevan +

931. Subotić Joka +

932. Subotić Milan +

933. Subotić Boja

934. Subotić Slaviša

935. Subotić Danijela

936. Subotić Boja +

937. Subotić Milan

938. Subotić Milan

939. Subotić Milica

940. Subotić Marko

941. Trifunović Petar +

942. Trifunović Draginja +

943. Trifunović Petar

944. Trifunović Božena

945. Trifunović Olga

946. Trifunović Gojko

947. Trifunović Anđa

948. Trifunović Boja +

949. Trifunović Danica

950. Trifunović Gordana

951. Trifunović Boja

952. Trifunović Toma +

953. Trifunović Sava +

954. Trifunović Milan +

955. Vukoman Niko

956. Vukoman Draginja +

957. Vukoman Dušan

958. Vukoman Milica

959. Vukoman Anica

960. Vukoman Milan

961. Vukoman Gojko

962. Vukoman Bosa

963. Vukoman Verica

964. Vukoman Boja +

965. Vukoman Ilija

966. Vukoman Tonka +

967. Vukoman Petar

968. Vukoman Boja +

969. Vukoman Mitar

970. Vukoman Nada

971. Vukoman Milica +

972. Popadić Dušan

973. Popadić Cvita +

974. Popadić Mile

975. Popadić Milica

976. Popadić Milica

977. Popadić Boris

978. Popadić Željko

979. Popadić Neđo

980. Popadić Branko

981. Popadić Nikola +

982. Popadić Ljubica

983. Popadić Ilija

984. Popadić Zorka

985. Popadić Milica

986. Popadić Gordana

987. Popadić Zoran

988. Cvjetić Petar +

989. Cvjetić Danica

990. Cvjetić Veljko

991. Cvjetić Milka

992. Cvjetić Slobodan

993. Cvjetić Milenko

994. Cvjetić Luka

995. Cvjetić Marija

996. Cvjetić Ana

997. Cvjetić Petar +

998. Cvjetić Marija +

999. Cvjetić Mile

1000. Cvjetić Draginja +

1001. Cvjetić Nikola

1002. Cvjetić Ljilja

1003. Cvjetić Stevo

1004. Cvjetić Cvitko

1005. Cvjetić Milica

1006. Cvjetić Mihailo

1007. Cvjetić Mitar

1008. Cvjetić Bosiljka

1009. Cvjetić Milan

1010. Cvjetić Jovanka

1011. Cvjetić Miroslav +

1012. Cvjetić Tanja

1013. Cvjetić Gojko

1014. Cvjetić Branko +

1015. Cvjetić Darinka +

1016. Boščić Mitar +

1017. Bošćić Ružica

1018. Boščić Sava +

1019. Boščić Petar

1020. Boščić Gordana

1021. Boščić Nikola

1022. Boščić Miloš

1023. Boščić Đuro

1024. Boščić Marija

1025. Boščić Milan

1026. Boščić Milica

1027. Boščić Bojana

1028. Boščić Slađa

1029. Boščić Rade +

1030. Boščić Marija

1031. Boščić Gojko +

1032. Boščić Dragica

1033. Boščić Dragoslav

1034. Boščić Zoran

1035. Boščić Slavko

1036. Boščić Kristina

1037. Boščić Kristijan

1038. Stojsavljević Darko

1039. Stojsavljević Marija

1040. Stojsavljević Milica

1041. Stojsavljević Goran

1042. Stojsavljević Gordana

1043. Stojsavljević Zorka

1044. Stojsavljević Dušan

1045. Stojsavljević Božo +

1046. Stojsavljević Danica

1047. Stojsavljević Milan

1048. Stojsavljević Kosa

1049. Stojsavljević Slavica

1050. Stojsavljević Pero

1051. Stojsavljević Pera

1052. Stojsavljević Miljenko

1053. Stojsavljević Zoran

1054. Stojsavljević Nikola

1055. Stojsavljević Dragan

1056. Stojsavljević Stevan +

1057. Stojsavljević Marko +

1058. Stojsavljević Smiljana +

1059. Petrović Božo

1060. Petrović Ilinka

1061. Petrović Sava +

1062. Petrović Rajko

1063. Petrović Petar

1064. Petrović Mihailo

1065. Petrović Bosa

1066. Petrović Božica +

1067. Petrović Mara +

1068. Petrović Đuro

1069. Petrović Ljuba

1070. Petrović Vaso

1071. Petrović Slobodan

1072. Petrović Dmitar +

1073. Petrović Darinka

1074. Petrović Marija +

1075. Petrović Dragan

1076. Petrović Nikola

1077. Petrović Jovo

1078. Petrović Cvita

1079. Petrović Boja +

1080. Petrović Neđeljko

1081. Petrović Petar

1082. Petrović Nikola

1083. Petrović Dušan

1084. Petrović Anđelka

U prostorijama crkvene opštine Batajnica dana, 27.02.2010.god. održana je

Izborna skupština Zavičajnog udruženja "Otišić"
u prisustvu više od 70 učesnika.

Na sednici skupšitine usvojen je dnevni red na kome je bio izbor radnih tela skupštine:

Upravnog i Nadzornog odbora.

U Upravni odbor izabrani su

-Rajko Petrović
-Branko Rađen
-Petar Zagorac
-Sekula Gajić
-Velimir Gajić
-Gojko Stanojević
-Milan Arambašić
-Rade Cvijetić
-Rade Arambašić

U Nadzorni odbor izabrani su:

-Miljenko Krunić
-Zoran Zagorac
-Petar Arambašić

Posle izbornih aktivnosti dogovoreno je kako i na koji način će se vršiti organizacija i koordinacija u sprovođenju konkretnih akcija. Izneti su predlozi o aktivnostima koje su potrebne kao i njihovim prioritetima, gde je konstatovano da je uređenje groblja prvi prioritet kao i Bratske kuće.

Poštovani Otišćani! Obraćamo Vam se sa željom da budemo zajednički na istom poslu u okvirima pojedinačnih mogućnosti sa istim ciljem, da naš Otišić očuvamo od nestajanja i zaborava generacijama koje će pokazati želju da vide, posete ili žive u njemu. Iz tih razloga mi smo imali osećaj da je ovo jedno od mogućnosti, pa smo osnovali "Zavičajno udruženje-Otišić" koje Vam kroz ovu dokumentaciju treba da predstavi njegovu delatnost. Želimo da ovo bude samo polazište za nešto što bi smo zajednički uredili za dobrobit oživljavanja našega Otišića. Zato Vas pozivamo da uzmete učešća u svim aktivnostima počevši od predloga za sadržaj ovoga sajta ili aktivnosti za oživljavanje sela.

Osnivači zavičajnog udruženja

Popis stanovništva Otišića.