Geografski položaj Otišića
 
Selo Otišić se nalazi u Republici Hrvatskoj, u Dalmatinskoj zagori. Smešteno je u podnožju planine Svilaja (najviši vrh 1509 m/nv), na nadmorskoj visini između 400 i 500 m. Njegovim obodom proteže se magistralni put Knin-Vrlika-Sinj-Split. Ovaj put ga odvaja od Perućkog jezera, napravljenog na reci Cetina (1958. godine). Susedna sela sa kojima se graniči su: Maovice (na severu), Podosoje, na severo-istoku, Koljane na istoku (iseljeno u vreme podizanja pomenutog jezera) i Maljkovom na jugu. Zapadnu stranu zahvata Svilaja, u kojoj su meštani imali kolibe, pašnjake i manje obradive površine, u vidu bašti.
 
Vremenska prognoza za Otišić