Dragi moji Otišćani! Sa velikim zadovoljstvom javljam da su danas, 27.04.2010.godine otpočeli radovi na poslovima obnove Šomatorja i Bratske kuće. Od velikog je značaja što smo za ovo kratko vrijeme od osnivanja "Zavičajnog udruženja Otišić" postigli veliki uspjeh, ne samo po količini prikupljenog novca, nego i po uspostavljenoj komunikaciji među nama širom svijeta.
Zahvaljujem se svima koji su do sada sa svojim donacijama omogućili da započnemo radove. Isto tako se zahvaljujem onima koji će to tek da učine. Ujedno, molim sve one koji nisu u zadovoljavajućoj financijskoj situaciji da se ne uključuju u akciju - bit će prilike, jer ovaj fond nećemo gasiti.
Radićemo na uređenju Otišića prema našim mogućnostima i planu kojeg tek trebamo napraviti. Hvala i rukovodstvu Općine VRLIKA koje podržava našu akciju! Još jednom, VELIKO HVALA SVIMA! U ime Upravnog odbora, Veljko Gajić