Otišić, februar 2014.
Iskoristili smo dva lijepa dana i izravnali zemlju ispred crkve, oko bunara, zasadili desetak zimzelenih stabala. U martu planiramo zasaditi još nekoliko stabala a po Uskrsu nastaviti sa gradjevinskim radovima shodno novčanom prilivu.